Preus

Les inscripcions fetes abans del 12 de setembre de 2018 tindran dret a la quota bonificada. Les inscripcions fetes a partir d’aquesta data hauran de pagar la quota estàndard.


Quotes d'inscripció:

Bonificada Estàndard
Socis de les entitats organitzadores* 50€ 70€
Socis estudiants i aturats** 40€ 60€
No socis 75€ 95€
No socis estudiants i aturats** 65€ 85€
Sopar del congrés (opcional) 25€ 25€

* Les entitats organitzadores del congrés són ICO, SOM, GOB, AU, CENMA, SVO i GOR.

** Els estudiants i els aturats hauran d’acreditar la seva condició el primer dia del congrés.


La quota d’inscripció comprèn:

  • Presentació d’un únic pòster o comunicació
  • Documentació del congrés
  • Publicació digital de resum del congrés
  • Refrigeris els dies del congrés
  • Dinars de divendres i dissabte

Dret de cancel·lació:

Teniu dret al reemborsament del 50% de la quota si cancel·leu la inscripció fins al 16 de juliol. A partir d’aquesta data no es retornarà cap quantitat.