Dates

Obertura d’inscripcions

5 de març

Tramesa de contribucions

31 de març

Tancament de recepció de propostes

22 de juny Ampliat fins al 15 de juliol

Data límit d’inscripcions bonificades

12 de setembre

Tancament d’inscripcions

5 d’octubre

Congrés

12, 13 i 14 d'octubre