Comitè Científic

Dr. Javier Quesada
Museu Ciències Naturals de Barcelona

Dr. Fèlix de Pablo Pons
Societat Ornitològica de Menorca

Dr. Benjamin Komac
Unitat de Medi Biòtic, CENMA-IEA, Andorra

Dr. Miguel McMinn
Universitat Illes balears


Dr. Germán López-Iborra
Universitat d'Alacant

Rafel Triay Begur
Societat Ornitològica de Menorca

Toni Polo Aparisi
Societat Valenciana d'Ornitologia

Dr. Josep Rost
Universitat de Vic