Contribucions

Modalitats de contribucions

 1. Comunicacions orals
  Tindran una durada màxima de 10 minuts (7 minuts de presentació i 3 minuts de preguntes) i s’agruparan per temàtiques. Las presentacions es podran fer en format PowerPoint o PDF i s’hauran de lliurar com a molt tard un dia abans de la presentació.
 2. Pòsters
  L’espai pels pòsters serà de 120 cm d’alt per 90 cm d’ample i estarà disponible durant tot el congrés. S’habilitarà un horari dins del programa del congrés per tal que els assistents puguin consultar els pòsters. Durant aquest període de temps, els autors hauran de ser presents a la sala dedicada als pòsters.
 3. Comunicacions web
  Les contribucions web només estaran disponibles al portal del congrés, on s’habilitarà unes pantalles on també es podrà consultar totes aquestes contribucions.

Condicions

 • Per tal d'enviar una contribució és imprescindible donar-se d'alta al congrés. Per fer-ho, ompliu el formulari. Un cop donats d'alta, podreu enviar les contribucions des del vostre perfil.
 • Cada persona inscrita pot presentar, com a màxim, dues contribucions: una de tipus oral o pòster i una altra de tipus web.
 • Per a cada contribució (oral, pòster, web) s’haurà d’enviar un resum i altra informació complementaria a través del portal web del congrés. La data límit per presentar les contribucions és el 22 de juny del 2018 15 de juliol del 2018.
 • Les contribucions es faran preferentment en català o anglès, però també es podran presentar en castellà o francès.
 • En el cas que hi hagi més propostes de comunicacions orals de les que es pugui encabir al programa, el comitè científic decidirà quines s’hauran de passar a format pòster.
 • Excepte el resum, tota la informació relativa a les contribucions (títol, autoria, paraules clau, etc.) s’anirà mostrant al portal del congrés conforme vagin sent acceptades pel comitè científic. El resum de cada contribució només estarà disponible en obert a partir del 15 d’octubre, un cop el congrés hagi finalitzat.
 • Totes les contribucions es publicaran al llibre d’actes del congrés (en format PDF).