Contribucions

Modalitats de contribucions

 1. Comunicacions orals
  Tindran una durada màxima de 10 minuts (7 minuts de presentació i 3 minuts de preguntes) i s’agruparan per temàtiques. Las presentacions es podran fer en format PowerPoint o PDF i s’hauran de lliurar com a molt tard un dia abans de la presentació.
 2. Pòsters
  Es recomana que els pòsters mesurin 100 cm d'alçada per 70 cm d'amplada i en cap cas poden superar els 120cm X 90cm. Estaran disponibles durant tot el congrés i s'habilitarà un horari dins del programa per tal que els assistents puguin consultar-los. Durant aquest període de temps, els autors hauran de ser presents a la sala dedicada als pòsters.
 3. Comunicacions web
  Les contribucions web només estaran disponibles al portal del congrés, on s’habilitarà unes pantalles on també es podrà consultar totes aquestes contribucions.

Condicions

 • Per tal d'enviar una contribució és imprescindible donar-se d'alta al congrés. Per fer-ho, ompliu el formulari. Un cop donats d'alta, podreu enviar les contribucions des del vostre perfil.
 • Cada persona inscrita pot presentar, com a màxim, dues contribucions: una de tipus oral o pòster i una altra de tipus web.
 • Per a cada contribució (oral, pòster, web) s’haurà d’enviar un resum i altra informació complementaria a través del portal web del congrés. La data límit per presentar les contribucions és el 22 de juny del 2018 15 de juliol del 2018.
 • Les contribucions es faran preferentment en català o anglès, però també es podran presentar en castellà o francès.
 • En el cas que hi hagi més propostes de comunicacions orals de les que es pugui encabir al programa, el comitè científic decidirà quines s’hauran de passar a format pòster.
 • Excepte el resum, tota la informació relativa a les contribucions (títol, autoria, paraules clau, etc.) s’anirà mostrant al portal del congrés conforme vagin sent acceptades pel comitè científic. El resum de cada contribució només estarà disponible en obert a partir del 15 d’octubre, un cop el congrés hagi finalitzat.
 • Totes les contribucions es publicaran al llibre d’actes del congrés (en format PDF).